19 Jan
19Jan

 מסעות אימפרוביזציה וזרימה לעבר מחוזות הילדות הטיפשות האווילות הליצנות הטירוף השיגעון ואי חשיבות .  סדנת השטות זיצ היא מסע של עזיבה והתמסרות שחרור והליכה אל  כאוס ואי דאות בעזרת משובת הילד ואווילות הליצן  .

 סדנאות הזיצ והשטות הן הפעלות אינטואיטיביות עם מה שקורה ברגע זה, הסדנאות מבוססות על פיזיות קיצונית גי'בריש אבסורד ושינויים . המשתתף  מתמסר למסע שכולו הנאת משחק ילדותית  מגלה . סדנאות הזיצ הן שמחת משחק עם כל קשת הרגשות ,כעס עצב בכי צעקה צחוק ועוד , המשתתף מתמסר לילדותיות  שמחה מלאת שטות וכיף .

טקסט ל

במשך שנים רבות בהן אני מלמד משחק במסגרות שונות התפתחו להן שיעורי הזיצ ,אלה הם יותר מסעות אימפרוביזציה וזרימה לעבר מחוזות הילדות הטיפשות האווילות הליצנות הטירוף השיגעון ואי חשיבות יותר מאשר שיעורים מאורגנים ומסודרים .

 סדנת השטות בהשראת הזיצ היא מסע של עזיבה והתמסרות , מסע של שחרור והליכה אל אמורפיות אל כאוס אל מקומות חסרי כל בטחון ודאות וזמן .

 סדנאות הזיצ והשטות הן הפעלות אינטואיטיביות , פועל יוצא של המתרחש ברגע זה ממש , שמבוססות על פיזיות על אנסמבל קול גי'בריש אבסורד שינויים חדים [ שיפטים ]  ומשחק טוטאלי מלא , המשתתף נוטש הגיון מאבד שליטה ופשוט מתמסר למסע שכולו הנאת משחק ילדותית ראשונית סקרנית מגלה , המשתתף נהנה משמחת המשחק ומשמחת הגילוי הראשוני הנאיבי התמים , המשתתף מאפשר לעצמו לחוות את כל קשת הרגשות , כל רגש אפשרי , כעס עצב בכי צעקה צחוק צהלה בדידות ועוד , המשתתף שוכח את חשיבות השחקן את חשיבותו שלו כאדם בעל תפקיד מעמד וסדר יום , הוא שוכח את גילו את ענייניו המעשיים החשובים ופשוט מתמסר לילדותיות צרופה שמחה ומלאת שטות וכיף . 

דוגמא

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.