16 Jun
16Jun


שיעורי משחק זיצ נעשית תנועה הפוכה כך שהכאוס הילדותי הופך לקונפליקט פנימי שהשחקן צריך ללמוד לרסן ולשלוט עליו .העבודה נעשית בעזרת דמות הפקיד . השחקנים יוצרים דמויות פקידים בהשראת שנות ה - 50 , הכאוס הפנימי של הילד מטירוף הזיצ הופך לקונפליקט פנימי שהפקיד מתרגל איך לרסן . השחקן לומד טכניקה של שליטה מוקפדת וריסון.   

טקסט לדוגמא

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.