• תל אביב, ישראל

יוצר ובמאי תיאטרון , מורה למשחק , מפעיל סדנאות שטות וליצנות , מנהל אמנותי תיאטרון , מורה לטכניקת אלכסנדר .