BYEZITS

הצגת רחוב בסיגנון ליצני בוטו , הצגת רחוב שלוקחת את הזמן , אל הרחוב מגיחים ארבעה תאים שקופים בתוך התאים יושבים ארבע דמויות , הן לבושות בבגדים תחתונים , הם בודדים עד אימה , הדמויות מביטות החוצה בערגה , מנסים לאזור אומץ במשך כל המופע כדי להזמין מישהו מבחוץ אל התא שלהם . ההצגה מתרחשת בטקסיות איטית עד עצירת תנועה לחלוטין, הדמויות מתלבשות בקצב איטי ומתואם כוריאוגראפית עם כל הדמויות , לעיתים הם יוצרות קשר עם עצמים בתוך התא , ביצה עציץ ועוד . בחלק האחרון של המופע אנשים מהרחוב נכנסים לתא , הדמויות הבודדות יוצרות איתם קשר בצורה מעוותת מוזרה דוחה מצחיקה עצובה עד לפרידה , הדמויות נלקחות חזרה כלעומת שבאו. בכורת ההצגה פסטיבל חיפה להצגות ילדים קטגורית רחוב 1999 , ההצגה זכתה בפרס ראשון בתחרות קטגורית רחוב , ההצגה הופיעה בפסטיבל שאלון בצרפת .

BYEZITS
BYEZITS
BYEZITS
BYEZITS
BYEZITS
BYEZITS
BYEZITS
BYEZITS
BYEZITS
BYEZITS
BYEZITS
BYEZITS
BYEZITS