סיפור אהבתו של הסופר צו'לוט The love story of the writer Cholot

קומדית נונסנס , עיבוד של ההצגה צופית פיקדו , דמויות מוקצנות , וידאו , הומור אפל , ומסע בשוליים של ישראל .

              סיפור אהבתו של הסופר צו'לוט   The love story of the writer Cholot
              סיפור אהבתו של הסופר צו'לוט   The love story of the writer Cholot
              סיפור אהבתו של הסופר צו'לוט   The love story of the writer Cholot
              סיפור אהבתו של הסופר צו'לוט   The love story of the writer Cholot
              סיפור אהבתו של הסופר צו'לוט   The love story of the writer Cholot
              סיפור אהבתו של הסופר צו'לוט   The love story of the writer Cholot
              סיפור אהבתו של הסופר צו'לוט   The love story of the writer Cholot