מנדפרו פרדה Mandefro Frade

אזרח ממוצא אתיופי מואשם באלימות כנגד אשתו , בבית המשפט הוא חושף את סיפור חייו בכפר באתיופיה ואת סיפור אהבתו לאשתו .

                                  מנדפרו פרדה Mandefro Frade
                                  מנדפרו פרדה Mandefro Frade
                                  מנדפרו פרדה Mandefro Frade
                                  מנדפרו פרדה Mandefro Frade
                                  מנדפרו פרדה Mandefro Frade
                                  מנדפרו פרדה Mandefro Frade
                                  מנדפרו פרדה Mandefro Frade
                                  מנדפרו פרדה Mandefro Frade