הבית של מתוקו Metuko's House

יום אחד מגלה מתוקו שהבית שלו ביחד עם כלתו היפה למלם נעלם , מתוקו יוצא למסע כדי למצוא את ביתו ואת כלתו , בדרכו מתוקו נחשף לסיפורים אבודים מחיי הקהילה בארץ .

                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House
                          הבית של מתוקו Metuko's House